Algemeen

Statutaire naam: Stichting Maximaal Leven
RSIN nummer: 864505693
KVK nummer: 88108988
Bezoekadres: Johan de Wittlaan 40, 3332HM, Zwijndrecht
Postadres: Tarwestraat 1, 2989AV, Ridderkerk
Domeinnaam: www.maxixleven.nl
E-mail adres: info@maximaal-leven.nl

Doelstelling

Activiteitenomschrijving:

De kwaliteit van leven vergroten van kwetsbare mensen die in een zorginstelling wonen. Stichting Maximaal Leven wil invulling geven aan drie onlosmakelijk met elkaar verbonden fundamentele levensbehoeften voor deze bewoners. Dagbeleving op maat, een passende bejegening en de juiste fysieke leefomgeving, zowel binnen als buiten.

Activiteit:

86929 – Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorg ondersteunende diensten.

Missie:

Samen met geluksbrengers, vanuit compassie, kwalitatief hoogwaardige resultaten boeken voor de kwetsbare mens, door in te zetten op drie onlosmakelijk verbonden fundamentele levensbehoeften. Te weten: dagbeleving op maat; juiste fysieke leefomgeving (binnen én buiten) en een passende bejegening.

Visie:

De kwaliteit van leven vergroten voor kwetsbare mensen die in een zorginstelling wonen.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Maximaal Leven bestaat uit:

Voorzitter: Léon Robert Tonny Peeters
Secretaris: Maartje Adriana Burke – Bakker
Penningmeester: Robert van der Feijst
Algemeen bestuurslid: Henriette Wilhelmina Maria Nieuwendijk – Gosselink

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers: vastgelegd middels salarisregeling

Beleidsplan

Bekijk hier het beleidsplan voor 2023-2024: Beleidsplan 2023

Actueel verslag van activiteiten

Dagbeleving

Stichting Maximaal Leven zet zich in om de dagbeleving van mensen in zorginstellingen te verbeteren. Dit is ongeacht de fase van iemands ziekteproces. Stichting Maximaal Leven heeft hierop een duidelijke visie ontwikkeld en biedt zorginstellingen totaalpakketten op maat aan, aan de hand van negen herkenbare thema’s. Vooraf wordt bepaald, vanuit 6 factoren: arbeid, educatie, zelfzorg, ontspanning, recreatie en zintuiglijke activering, hoe tot gestelde doelen te komen.

Kunst & cultuur, muziek, bewegen, dieren, kinderen, sport & spel, aan tafel, buiten en zintuiglijke dagbeleving zijn thema’s waar mensen al belangstelling voor hadden voor ze in de zorginstelling gingen wonen. Deze geven we op maat aan hen terug aan de hand van de eigen voorkeur.

Stichting Maximaal Leven werkt vanuit ieder thema met geluksbrengers. Deze mensen zijn met zorg geselecteerd op kwaliteit en betrokkenheid. Ze stellen zich dienstbaar op aan de cliënt en zetten hun expertise gepassioneerd en op liefdevolle wijze in.

Omgevingszorg

Bij mensen met dementie verandert de waarneming van zintuiglijke informatie op hun omgeving en er vindt een fysieke achteruitgang plaats. Door deze veranderingen en emotionele reactie hierop, is de fysieke omgeving voor hen extra belangrijk. Ook voor de andere doelgroepen binnen een zorginstelling is omgeving van groot belang. Dit belang vertalen naar een passende omgeving is dan een logische stap. Stichting Maximaal Leven heeft als doel de leefomgeving van cliënten aan te laten sluiten bij hun behoeften. Zodat zij zich in een fijne, begrepen en sfeervolle omgeving bevinden.

Stichting Maximaal Leven helpt vanuit omgevingszorg interessante, herkenbare en vertrouwde plekken te creëren die de hersenen als het ware leuk ervaren. Dit gebeurt zowel binnen- als buitenshuis met de respectievelijke “beleefhoeken” en “beleeftuinen”.

Bejegening

Stichting Maximaal Leven heeft het doel om naast goede omgevingszorg en een fijne dagbeleving ook bewustwording te creëren bij beroepskrachten om tot een positieve benaderingswijze hiervan te komen. En concrete handvatten te geven om professionele omgang te bevorderen met de bewoners van zorginstellingen. Hiervoor werkt ze samen met zeer ervaren, door CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) erkende trainers/coaches.