ANBI

 

Stichting Maximaal Leven heeft sinds 28 oktober 2022 een ANBI-status. Dit betekent dat de overheid Stichting Maximaal Leven, erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Stichting Maximaal Leven mag je daarom aftrekken bij de aangifte van jouw inkomstenbelasting. Wel moet je kunnen aantonen dat je een gift hebt gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift of kwitantie. Meer informatie over ANBI en de voorwaarden voor het aftrekken van giften vind je op de website van de Belastingdienst.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Maximaal Leven
BTW-nummer: NL864505693B01
KVK-nummer: 88108988
Bezoekadres: Ridderpoort 11, 2984BG, Ridderkerk
Postadres: Ridderpoort 11, 2984BG, Ridderkerk
Domeinnaam: www.stichtingmaximaalleven.nl
E-mail adres: info@stichtingmaximaalleven.nl

Doelstelling

Activiteitenomschrijving:
Stichting Maximaal Leven is een stichting die de kwaliteit van leven vergroot voor mensen die in een zorginstelling wonen en een duidelijke visie ontwikkeld heeft op betekenisvolle dagbeleving. Onze missie is om samen met geluksbrengers, vanuit compassie, kwalitatief hoogwaardige resultaten boeken voor de kwetsbare mens, door structureel in te zetten op dagbeleving op maat aan de hand van de 9 thema’s: muziek, kunst & cultuur, bewegen, dieren, sport & spel, kinderen, aan tafel, buiten en zintuiglijke dagbeleving.

Activiteit:

86929 – Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorg ondersteunende diensten.

Onze visie:

Stichting Maximaal Leven wil voor mensen die in een zorginstelling in Nederland wonen, de kwaliteit van leven maximaliseren.

Onze missie:

De kwaliteit van leven vergroten van kwetsbare mensen woonachtig in zorginstellingen. Stichting Maximaal Leven maakt zich sterk voor de invulling van de essentiële levensbehoeften voor deze doelgroep, namelijk een betekenisvolle dagbeleving op maat.

Onze kernwaarden:

Compassie, enthousiasme, het verschil maken, kwaliteit en resultaat.

Beleidsplan

Bekijk hier het beleidsplan voor 2023-2024: Beleidsplan 2023

Actueel verslag van activiteiten

Dagbeleving

Stichting Maximaal Leven zet zich in om de dagbeleving van mensen in zorginstellingen te verbeteren. Dit is ongeacht de fase van iemands ziekteproces. Stichting Maximaal Leven heeft hierop een duidelijke visie ontwikkeld en biedt zorginstellingen dagbeleving op maat aan, aan de hand van negen herkenbare thema’s. Vooraf wordt bepaald, vanuit 6 factoren: arbeid, educatie, zelfzorg, ontspanning, recreatie en zintuiglijke activering, hoe tot gestelde doelen te komen.

Stichting Maximaal Leven is hierin volledig afhankelijk van fondsen, subsidies, sponsoring, donaties en abonnementen. Kunst & cultuur, muziek, bewegen, dieren, kinderen, sport & spel, aan tafel, buiten en zintuiglijke dagbeleving zijn thema’s waar mensen al belangstelling voor hadden voor ze in de zorginstelling gingen wonen. Deze geven we op maat aan hen terug aan de hand van de eigen voorkeur.

Stichting Maximaal Leven werkt vanuit ieder thema met geluksbrengers. Deze mensen zijn met zorg geselecteerd op kwaliteit en betrokkenheid. Ze stellen zich dienstbaar op aan de cliënt en zetten hun expertise gepassioneerd en op liefdevolle wijze in.

Financiële verantwoording 2022

Lees hier onze financiële verantwoording/jaarrekening over het jaar 2022.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Maximaal Leven bestaat uit:

Voorzitter: Léon Robert Tonny Peeters
Secretaris: Maartje Adriana Burke – Bakker
Penningmeester: Robert van der Feijst
Algemeen bestuurslid: Henriette Wilhelmina Maria Nieuwendijk – Gosselink

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers: vastgelegd middels salarisregeling.