Verandering vindt plaats omdat gewone mensen gewone dingen doen.

Coaching bejegening bij dementie

Gedrag van mensen met dementie verandert. Zij zijn zich hier niet altijd van bewust. Zo kunnen zij afhankelijk gedrag vertonen, onzeker worden, misschien wel achterdochtig of boos. Het is aan ons, medewerkers van de zorginstelling, hen hierbij te begeleiden zodat zij zich weer goed voelen. Maar hoe doe je dat geduldig, terwijl andere cliënten ook jouw aandacht willen? Wat moet je doen of wat juist laten? Begrijp ik de cliënt?

Gespecialiseerde en gecertificeerde coaches

Maximaal Leven heeft het doel om naast goede omgevingszorg en een fijne dagbeleving ook bewustwording te creëren bij beroepskrachten om tot een positieve benaderingswijze hiervan te komen. En concrete handvatten te geven om professionele omgang te bevorderen met iemand met dementie. Hiervoor werkt ze samen met zeer ervaren, door CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) erkende trainers/coaches. Trainingen in deze zijn vrijgesteld van BTW. De trainers en coaches zijn gespecialiseerd in het bevorderen van effectief communiceren met mensen, mét en zonder dementie.

Verschillende methodieken

Zij zijn PAC-gecertificeerd (Positive Approach to Care) door Teepa Snow. Zij geven inzicht in het nut van afstemmen en verbinden met mensen met dementie wanneer verbale communicatie en interactievaardigheden moeilijker worden. Hierbij maken ze gebruik van verschillende bronnen (TA, NLP) en krachtige methodieken uit de moderne dementiezorg zoals bijvoorbeeld beeldcoaching.

Persoonlijke groei medewerkers

Daarnaast kan de zeer beproefde wijze “coaching on the job” worden ingezet. Praktijksituaties worden gebruikt als leermomenten. Het geeft inzicht in gedrag, vaardigheden, waarden en overtuigingen. Het zijn interactieve programma’s, veel afwisseling in theorie, ervaringsoefeningen en praktijkvoorbeelden. Persoonlijke groei van uw medewerkers draagt bij aan het welzijn van uw cliënten.