Niet het vele is goed maar het goede is veel.

Dagbeleving

Ieder mens is uniek, ook de mens die in een zorginstelling woont. Deze verdient een fijne dagbeleving op maat. Dit is ongeacht de fase van iemands ziekteproces. Stichting Maximaal Leven heeft hierop een duidelijke visie ontwikkeld en maakt zich er sterk voor om deze dagbeleving in te vullen. Aan de hand van negen herkenbare thema’s wordt de dagbeleving ingevuld naar wens van bewoners. Vanuit de 6 factoren: arbeid, educatie, zelfzorg, ontspanning, recreatie en zintuiglijke activering, wordt bepaald hoe tot gestelde doelen te komen.

Betekenisvolle dagbeleving met negen thema’s

Kunst & cultuur, muziek, bewegen, dieren, kinderen, sport & spel, aan tafel, buiten en zintuiglijke dagbeleving zijn thema’s waar mensen al belangstelling voor hadden voor ze in de zorginstelling gingen wonen. Deze geven we op maat aan hen terug aan de hand van de eigen voorkeur.

Kunst & cultuur

Met andere ogen naar hetzelfde landschap kijken.

Muziek

Muziek is de langst bewaarde (jeugd)herinnering bij dementie!

Bewegen

Bewegen vertraagt het dementieproces.

Dieren

Onbevangen communiceren zónder woorden maar mét nabijheid.

Kinderen

Van kinderen hebben volwassenen veel te leren…

Sport & spel

Intellectuele uitdaging? Laat het brein meedoen!

Aan tafel

Samen koken en samen eten verbindt.

Buiten

Natuur is heilzaam, mag het desnoods op doktersvoorschrift?

Zintuiglijke dagbeleving

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens!

Geluksbrengers

Stichting Maximaal Leven werkt vanuit ieder thema met geluksbrengers. Deze hartverwarmende mensen zijn met zorg geselecteerd op kwaliteit en betrokkenheid. Ze stellen zich dienstbaar op aan de cliënt en zetten hun expertise gepassioneerd en op liefdevolle wijze in. Zij bewegen geduldig en flexibel mee met (de onvoorspelbaarheid van) mensen met dementie.

Alle fases van het ziekteproces

In iedere fase van het ziekteproces worden op maat de gewenste thema’s teruggegeven.  Zingend en dansend bij een muzikaal optreden of heel klein verfijnd, met muziek aan bed op de cadans van de ademhaling van de cliënt in de laatste levensfase.

Actief en passief

Actief deelnemen aan een sportieve activiteit samen met een geluksbrenger geeft blijdschap. Deze blijdschap wordt ook verkregen als de cliënt met deze geluksbrenger passief maar enthousiast naar een voetbalwedstrijd gaat kijken in het stadion.

Grote groep, kleine groep of individu

Het gevoel van veiligheid en de mate van (over)prikkeling bepaalt de groepsgrootte waaraan de cliënt deelneemt. Voor de één betekent dit gezamenlijk werken aan een kunstwerk, bij de ander werkt de tekenaar samen met de cliënt visueel en zintuiglijk in een kleine, rustige ruimte.

Voordelen

Structurele inzet van geluksbrengers vergroot de kwaliteit van leven en waarborgt een regelmatige, fijne dagbeleving op maat. De inzet van geluksbrengers met ieders professie, is efficiënt en alleen op tijdstippen die gewenst zijn voor cliënten. Opslagruimte is niet meer nodig. Daarbij ontzorgen we de zorginstelling; meer geluksbrengers in huis die voor rust en sfeer zorgen waardoor de aantrekkingskracht voor anderen: “Ik wil werken in de zorg!” weer wordt vergroot.