Compassie voor de mens en passie voor het vak!

Omgevingszorg

Bij mensen met dementie verandert de waarneming van zintuiglijke informatie op hun omgeving en er vindt een fysieke achteruitgang plaats. Door deze veranderingen en emotionele reactie hierop, is de fysieke omgeving voor hen extra belangrijk. Dit vertalen naar een passende omgeving is dan een logische stap. Maximaal Leven heeft als doel de leefomgeving van cliënten aan te laten sluiten bij hun behoeften. Zodat zij zich in een fijne, begrepen en sfeervolle omgeving bevinden.

Omgeving herkennen en begrijpen

Wij bieden u advies bij- en realisatie van herkenbare en begrijpelijke omgevingen zoals een beleeftuin, beleefhoek of interieur.  Altijd vanuit de context en duidelijke functie. Dit is belangrijk voor de oriëntatie, het houvast en gevoel van veiligheid. Chaos in de omgeving geeft chaos in het hoofd. In een veelheid aan indrukken is het moeilijk relevante informatie te herkennen. Het leidt tot onzekerheid, onrust en afleiding. Omgevingen moeten in basis een rustige uitstraling hebben, waarbij je op het juiste moment de juiste prikkels toevoegt of wegneemt.

Gevoel van veiligheid

Het ontwerp voor- en uitvoering van professionele omgevingszorg is essentieel voor het geluksgevoel en welbevinden van de cliënt. Wij doen dit vakkundig, met zorg en aandacht. Wanneer de omgeving goed bij de belevingswereld aansluit vermindert onbegrepen gedrag, vergroot het gevoel van veiligheid en de kwaliteit van leven. De mens met dementie interpreteert omgevingen steeds lastiger. Ze is gevoelig voor illusies waardoor er verwarring ontstaat en men door misinterpretatie verkeerde conclusies trekt. Onbedoeld dragen we hieraan bij door levensgroot fotobehang van b.v. een binnenstad te gebruiken. Waardoor iemand die in pyjama net uit bed stapt in zo’n omgeving zich uiterst onveilig voelt.

Een juiste omgeving biedt:

  • Veiligheid en geborgenheid
  • Vertrouwde herkenbare omgeving
  • Ritme, houvast en rust
  • Uiting aan identiteit
  • Uitdaging en stimulans door positieve prikkels

Verkeerde keuzes in ontwerp, inrichting of onderhoud geven aanleiding tot verwarring, frustratie, onrust, verdriet, boosheid, depressie en onzekerheid.

De juiste prikkels

Verveling zorgt voor probleemgedrag. Cliënten willen (intellectueel) uitgedaagd worden maar kunnen hiertoe geen initiatief nemen. Positieve prikkels moeten dan afgewogen en effectief ingezet worden. Voor een juiste dosering hiervan is de afmeting van de ruimte bepalend. Deze dient aan te sluiten bij de herinnering van vroeger van de cliënt. Beweging stimuleren en ruimtes interessant houden, doen we door inzet van afgewogen verdeling van prikkels en oriëntatiepunten. Waarbij rustpunten zijn, gelegenheid tot wandelen en beleving is, rekening houdend met juiste zicht- en looplijnen.

Deskundige tuin- en interieurarchitecten

Naast verbouwen en (her)inrichten van ruimtes zijn onze deskundige architecten creatief en oplossingsgericht. Cliënten ervaren trappenhuizen, liften, toegangsdeuren en teamposten vaak als stressvolle plekken omdat ze voor hen gesloten zijn. Dit voorkomen we door afleiding middels contact, positieve prikkels onderweg en beleefhoeken. Maximaal Leven werkt alleen samen met gespecialiseerde adviseurs op het gebied van omgevingszorg en vakkundige tuin- en interieurarchitecten. Met uitgebreide kennis over omgevingszorg, verfijnde smaak en bovenal inlevingsvermogen ontwerpen en realiseren zij doeltreffende leefomgevingen, passend bij de gebruiker.

Presentatie

Wanneer u verbouwplannen heeft of beleefhoeken wilt realiseren, wilt u vooraf goed geïnformeerd zijn. Het is immers een investering voor jarenlang gebruik. Vanuit onze deskundigheid verzorgen wij interactieve presentaties. Zodat u met kennis van zaken weloverwogen keuzes maakt. De presentaties geven een verdieping over omgevingszorg. Besproken onderwerpen zijn o.a: veranderende waarneming m.b.t de zintuigen, begrepen ruimtes en oriëntatie, verlichting, dag- en nachtritme, loop- en zichtlijnen, keuze van looproutes, stressvolle plekken, contrasten, sfeer, beleefhoeken, prikkels,  geborgenheid en veiligheid.