Geduld is de metgezel van wijsheid.

Raad van Advies

Maximaal Leven omringt zich met een zeer betrokken Raad van Advies. Deze raadsleden, die vanwege hun expertise en ruime ervaring zijn gevraagd, delen hun waardevolle kennis en geven advies op organisatorische vraagstukken maar ook op operationeel-, strategisch- en financieel vlak. Zij dragen graag hun steentje bij om het gedachtengoed van Maximaal Leven verder te helpen. Zij houden Maximaal Leven scherp bij het inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de zorg en bij wetgeving.

Peter de Heer

Peter de Heer

Als directeur eigenaar van ZAKENWIJZER BV is het mijn passie om het beste uit mensen en organisaties te halen. Leiderschap, verandermanagement, doceren en coachen zitten in mijn DNA. Mensen zijn waardevol en verdienen het te worden wie ze zijn. In elke fase van hun leven. Maximaal Leven bewijst dat door grensoverschrijdend denken er zoveel meer mogelijk is. Aan Maximaal Leven geef ik daarom van harte mijn tijd en kennis.

Lizanne Lanser

Lizanne Lanser

Met enthousiasme neem ik deel aan de Raad van Advies, omdat ik geloof in de visie van Maximaal Leven. Een visie die uitgaat van de mens en niet van het systeem. In mijn voormalige werk als ondernemer, geestelijk verzorger, trainer/coach en nu als wethouder is de leefwereld van mensen altijd leidend voor wat ik doe. Terug naar de essentie en aansluiten bij wat nodig is. Dat vraagt pionieren en continu bevragen van gebaande wegen en ingesleten patronen. En met name het lef anders te durven kijken en handelen. In feite kunnen we allemaal geluksbrengers zijn op de plekken waar we ons begeven. Laten we dat dan doen!

Peter Haex

Peter Haex

Als gz-psycholoog ben ik zo’n 30 jaar verbonden aan stichting het Parkhuis. Ik zet me graag in om mensen met dementie een stem te geven. Dit doe ik o.a. als gespreksleider in het Alzheimer Café waar ik ooit initiatiefnemer van was. Maximaal Leven laat zien dat er naast taal en ondersteunende gebaren meer mogelijkheden zijn om te communiceren en in contact te blijven met kwetsbare mensen met dementie. De inzet van verschillende (kunst)disciplines beschouw ik als waardevol, inspirerend, aanvullend en noodzakelijk. Vanuit mijn deskundigheid draag ik daarom graag bij aan het gedachtengoed van Maximaal Leven, om zo de kwaliteit van leven voor hen te verbeteren.

Jolanda

Jolanda Meijer

Als bestuurder van een ouderenzorgorganisatie vind ik het vanzelfsprekend dat cliënten eigen keuzes maken om kwaliteit van leven te blijven ervaren met een positieve kijk op de oude dag en respect voor wat iemand nog wel kan in plaats van niet. Voor cliënten zijn het vaak de kleine persoonlijke dingen die hen gelukkig maken en die kleur toevoegen aan hun leven. Mijn drijfveer is om van betekenis te mogen zijn in deze kleine persoonlijke geluksmomenten. Maximaal Leven zorgt voor die geluksmomenten door de verdieping en door echt te luisteren; door de mens te zien achter de cliënt. Vanuit mijn passie, kennis en ervaring draag ik hier graag aan bij.

Marika Biacsics – van der Horst

Marika Biacsics – van der Horst

Als directeur van NZC, koepelorganisatie voor cliëntrenraden in de zorg, verbind en bevorder ik de belangen van cliëntenraden. Zodat zij gelijkwaardige gesprekspartners kunnen zijn en op die manier de belangen van alle cliënten kunnen behartigen. Het doel is de kwaliteit van zorg en welzijn, door de ogen van de cliënt, te verbeteren. Bejegening, aandacht, service en sfeer zijn hierbij bepalend. Deze essentiële onderwerpen staan ook bij Maximaal Leven hoog op de agenda. Ik hoop met mijn kennis en kunde te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan!

Rob van der Feijst

Rob van der Feijst

Geluksbrengers brengen geluk! Geluk is sterk verbonden met “zinvol leven”. Doen, meedoen en beleven waartoe je (nog) in staat bent maakt het leven zinvol. Goede omstandigheden zoals een fijne fysieke leefomgeving, een aangename woning en goede zorg zijn dan voorwaarden. Als aannemer probeer ik al meer dan 30 jaar daar invulling aan te geven. Dit doen we door het wegnemen van beperkingen in bestaande woningen en creëren van woonruimte en buitenruimte die uitnodigt tot creativiteit en een aangename dagbeleving. Ik ondersteun van harte het initiatief van Maximaal Leven: Uit overtuiging; omdat het leuk is maar ook uit noodzaak: ouder worden is immers ons voorland!

Tineke van Sleen

Tineke van Sleen

“Eerst begrijpen, dan begrepen worden” is een van mijn sleutelzinnen in contact met mensen. Bij Maximaal Leven staat dit ook hoog in het vaandel. Als internationaal gecertificeerd trainer/coach en dementietolk heb ik jarenlange ervaring in het werken met groepen en individuen. Dit is vooral in de gezondheids- en ouderenzorg., waar ik individuen en (zorg)organisaties begeleid in veranderingsprocessen. Daarnaast maakt voorlichting een groot deel uit van mijn werkzaamheden aan professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Optimisme, vrijheid, humor en relativering zijn voor mij belangrijke sleutelwoorden. Samen met Maximaal Leven geef ik graag én vooral aandacht aan ‘wat kan wél’?