Geduld is de metgezel van wijsheid.

Raad van Advies

Maximaal Leven omringt zich met een zeer betrokken Raad van Advies. Deze raadsleden, die vanwege hun expertise en ruime ervaring zijn gevraagd, delen hun waardevolle kennis en geven advies op organisatorische vraagstukken maar ook op operationeel-, strategisch- en financieel vlak. Zij dragen graag hun steentje bij om het gedachtengoed van Maximaal Leven verder te helpen. Zij houden Maximaal Leven scherp bij het inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de zorg en bij wetgeving.

Peter de Heer

Peter de Heer

Als directeur eigenaar van ZAKENWIJZER BV is het mijn passie om het beste uit mensen en organisaties te halen. Leiderschap, verandermanagement, doceren en coachen zitten in mijn DNA. Mensen zijn waardevol en verdienen het te worden wie ze zijn. In elke fase van hun leven. Maximaal Leven bewijst dat door grensoverschrijdend denken er zoveel meer mogelijk is. Aan Maximaal Leven geef ik daarom van harte mijn tijd en kennis.

Lizanne Lanser

Lizanne Lanser

Met enthousiasme neem ik deel aan de Raad van Advies, omdat ik geloof in de visie van Maximaal Leven. Een visie die uitgaat van de mens en niet van het systeem. In mijn voormalige werk als ondernemer, geestelijk verzorger, trainer/coach en nu als wethouder is de leefwereld van mensen altijd leidend voor wat ik doe. Terug naar de essentie en aansluiten bij wat nodig is. Dat vraagt pionieren en continu bevragen van gebaande wegen en ingesleten patronen. En met name het lef anders te durven kijken en handelen. In feite kunnen we allemaal geluksbrengers zijn op de plekken waar we ons begeven. Laten we dat dan doen!

Peter Haex

Peter Haex

Als gz-psycholoog ben ik zo’n 30 jaar verbonden aan stichting het Parkhuis. Ik zet me graag in om mensen met dementie een stem te geven. Dit doe ik o.a. als gespreksleider in het Alzheimer Café waar ik ooit initiatiefnemer van was. Maximaal Leven laat zien dat er naast taal en ondersteunende gebaren meer mogelijkheden zijn om te communiceren en in contact te blijven met kwetsbare mensen met dementie. De inzet van verschillende (kunst)disciplines beschouw ik als waardevol, inspirerend, aanvullend en noodzakelijk. Vanuit mijn deskundigheid draag ik daarom graag bij aan het gedachtengoed van Maximaal Leven, om zo de kwaliteit van leven voor hen te verbeteren.

Jolanda

Jolanda Meijer

Als bestuurder van een ouderenzorgorganisatie vind ik het vanzelfsprekend dat cliënten eigen keuzes maken om kwaliteit van leven te blijven ervaren met een positieve kijk op de oude dag en respect voor wat iemand nog wel kan in plaats van niet. Voor cliënten zijn het vaak de kleine persoonlijke dingen die hen gelukkig maken en die kleur toevoegen aan hun leven. Mijn drijfveer is om van betekenis te mogen zijn in deze kleine persoonlijke geluksmomenten. Maximaal Leven zorgt voor die geluksmomenten door de verdieping en door echt te luisteren; door de mens te zien achter de cliënt. Vanuit mijn passie, kennis en ervaring draag ik hier graag aan bij.

Marika Biacsics – van der Horst

Marika Biacsics – van der Horst

Als directeur van NZC, koepelorganisatie voor cliëntrenraden in de zorg, verbind en bevorder ik de belangen van cliëntenraden. Zodat zij gelijkwaardige gesprekspartners kunnen zijn en op die manier de belangen van alle cliënten kunnen behartigen. Het doel is de kwaliteit van zorg en welzijn, door de ogen van de cliënt, te verbeteren. Bejegening, aandacht, service en sfeer zijn hierbij bepalend. Deze essentiële onderwerpen staan ook bij Maximaal Leven hoog op de agenda. Ik hoop met mijn kennis en kunde te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan!

Trix van Os

Trix van Os

Als bestuurder van een zorgorganisatie in de Hoeksche Waard vind ik het belangrijk dat bewoners zich gehoord en gekend weten. Het is van belang dat mensen waardig oud mogen worden. Ik geloof in de kracht van het leven. Dit geldt ook voor hen die oud en kwetsbaar zijn. Ik draag graag bij aan het besef dat mensen medeverantwoordelijk zijn om te komen tot een waardig leven met kwaliteit, ook als deze in een veranderende levensfase zijn. Wanneer we hier met bewustwording aan werken, dan leef je je leven ten volle, ja maximaal. Voor Maximaal Leven zet ik me daarom van harte in.