Zij die een beleeftuin plant, plant geluk!

Realiseer uw beleeftuin met Maximaal Leven

Wilt u een beleeftuin die past bij uw specifieke doelgroep, waarbij gebruikers daadwerkelijk gebruik maken van de beleeftuin? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Maximaal Leven heeft als grondlegger van de beleeftuin een doordachte visie op beleeftuinen ontwikkeld. Wij hebben veel kennis en ervaring opgedaan, de beleeftuin doorontwikkeld en uitgekristalliseerd. Hierdoor kunnen wij u met maatwerk adviseren en beleeftuinen realiseren. Het is onze expertise om voor verschillende doelgroepen – vanuit de méns – vakkundig beleeftuinen te ontwerpen. Want een beleeftuin is meer dan een mooi aangelegde tuin:

Het is een aangelegde buitenruimte met veel natuur, die in alle seizoenen herkenbaar en aantrekkelijk is, waarbinnen verschillende thema’s zijn verwerkt die betekenisvol zijn voor specifieke doelgroepen. Dit is de basis voor ieder ontwerp. Per doelgroep wordt er een andere betekenis gegeven aan de ruimte en worden er andere accenten gelegd. Je spreekt van een beleeftuin wanneer deze – aangepast op de specifieke doelgroep – op een sfeervolle en functionele wijze is aangelegd én de beleeftuin veilig en toegankelijk is, waarbinnen een combinatie van onderstaande cruciale 6 factoren aanwezig is:

Arbeid

Recreatie

Ontspanning

Educatie

Zelfzorg

Zintuiglijke activering

De 9 thema’s muziek, kunst & cultuur, dieren, kinderen, zintuiglijke dagbeleving, aan tafel, bewegen, buiten, sport & spel zijn middelen om tot gestelde doelen te komen. Deze zijn terug te vinden in de beleeftuin.

Doelgroepen

Beleeftuinen zijn geschikt voor diverse doelgroepen: (basis)scholen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, GGZ-instellingen, dagbehandelingscentra, hospices, revalidatiecentra, respijtzorg, PAAZ, zorginstellingen, ziekenhuizen, (begeleide) woonvoorzieningen of voor mensen met een beperking etc. Per doelgroep wordt er een andere betekenis gegeven en worden er andere accenten gelegd. Dit zie je terug in onze ontwerpen.

Doelstelling

De doelstelling van de beleeftuin wordt per doelgroep geformuleerd en vergroot de kwaliteit van leven. Het gebruik van een beleeftuin kan actief en passief zijn en is aangepast aan de fase van iemands levensomstandigheid, levensfase of fase van een ziekteproces. Een beleeftuin is bruikbaar voor het individu, kleine groepjes of een grote groep. Dit is afhankelijk van iemands (on)mogelijkheden, gevoel van veiligheid en mate van prikkeling die nodig is. De 6 facetten van welbevinden zijn essentieel:

  • Lichamelijk welbevinden
  • Geestelijk welbevinden
  • Sociaal welbevinden
  • Cultureel welbevinden
  • Materieel welbevinden
  • Zintuiglijke activering

Presentatie

Wanneer u overweegt een beleeftuin te realiseren, wilt u vooraf goed geïnformeerd zijn. Het is immers een investering voor jarenlang gebruik. Vanuit onze deskundigheid verzorgen wij interactieve presentaties. Zodat u met kennis van zaken weloverwogen keuzes maakt. De presentaties geven een verdieping van het begrip van de beleeftuin. Besproken onderwerpen zijn: wat levert een beleeftuin op, de specifieke doelstelling, de inrichting van functietuinen, de wijze van inzet van de 9 thema’s dagbeleving en onderhoud.

Brainstormsessie

Om betrokkenheid te vergroten en het gebruik na aanleg te stimuleren, organiseren we voor betrokkenen een inspirerende brainstormsessie. Zo komen we tot een goede inventarisatie en weten we wat de behoeftes en specifieke doelstellingen zijn. Onze adviezen en ontwerpen zijn altijd maatwerk. Uw doelgroep is ons uitgangspunt. Met uitgebreide kennis, verfijnde smaak en inlevingsvermogen wordt elk ontwerp in nauwe betrokkenheid met u een succes! Bij de realisatie van beleeftuinen werken wij alleen samen met vakkundige- en gecertificeerde tuinarchitecten en groenvoorzieners.